U ASWA-i mi brinemo o životnoj sredini. Osećamo odgovornost da je budućim generacijama ostavimo u boljem stanju nego što smo je dobili.

Danas je, još uvek, upravljanje otpadom u Srbiji na veoma niskom nivou. Trenutno ne postoji adekvatan tretman komunalnog otpada i on se, sem u retkim slučajevima, i dalje odlaže na deponijama/smetlištima. Sistem koji treba svesti na minimum i koji budući naraštaji treba potpuno da napuste.
ASWA promoviše usvajanje novih, prihvatljivih i održivih sistema upravljanja otpadom kroz tehnološki razvoj i unapređenje poslovne prakse. Otpad, kao resurs, treba tretirati na odgovarajući način, reciklirati, ponovo koristiti i konačno – smanjiti na minimum.

Misija nam je da, zajedno sa svojim članovima i saradnicima, predstavnicima vlasti i medijima unapredimo upravljanje otpadom u Srbiji.

Moramo da edukujemo i stvorimo uslove da sa građanima budemo partneri u stvaranju čistije životne sredine. Da bi ovo mogli da postignemo – moramo da radimo zajedno.

ČLANSTVO

UČLANITE SE

ZAŠTO JE NAŠA ASOCIJACIJA VAŽNA