ASWA CENI SVOJE ČLANOVE I ŽELIMO DA BUDEMO SIGURNI DA KORISTITE SVE PREDNOSTI I RESURSE KOJI SU VAM NA RASPOLAGANJU.

– ASWA omogućava svojim članovima da komuniciraju sa ostalim profesionalcima iz zemlje i inostranstva i razviju profesionalnu mrežu koja će im biti od neprocenjive vrednosti za razvoj karijere i poslovanja u godinama koje dolaze.

– ASWA organizuje godišnje konferencije koje spajaju sve stručnjake iz oblasti upravljanja otpadom, sa aktuelnim temama i mogućnostima upoznavanja sa novim proizvodima i uslugama.

– Svaki član ima mogućnost i priliku da kao deo Asocijacije učestvuje u kreiraju budućnosti svoje industrije, zajedničkim istupanjem pred resornim ministarstvom i utiču na promene u zakonodavstvu koje se tiču politike upravljanja čvrstim komunalnim otpadom.

– ASWA svojim članovima obezbeđuje informacije o lokalnim i predpristupnim fondovima EU i stručnu pomoć u upravljanju projektima.

– Članovima su na raspolaganju adekvatni eksperti iz svih oblasti upravljanja i prerade otpada, pruža im se pomoć u pravnim pitanjima i primeni zakonske regulative.

– Članovima se odobrava specijalni popust za učešće na svim događajima koje organizuje ASWA.

ČLANSTVO

UČLANITE SE

ZAŠTO JE NAŠA ASOCIJACIJA VAŽNA