I Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Borsko jezero

I Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Borsko jezero

I KONFERENCIJA NACIONALNE ASOCIJACIJE ČISTOĆA SRBIJE

Hotel “Jezero” – Borsko jezero – www.hoteljezero.rs
15-17. decembar 2015. godine

Teme sa konferencije možete preuzeti ovde: