ASWA – Izazovi u zbrinjavanju komunalnog otpada, Evropska iskustva – Mr. Vladimir Kovačević