II Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Niška banja

II Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Niška banja

II KONFERENCIJA NACIONALNE ASOCIJACIJE ČISTOĆA SRBIJE

VILA DND – Niška banja – www.viladnd.rs
25-26. februar 2016. godine

Teme sa konferencije možete preuzeti ovde: