ASWA – Kako do IPA fondova Pregled aktuelnih otvorenih konkursa i apliciranje članova Asocijacije – dipl.ing. Goran Crnojački