ASWA – Primeri realizacije IPA projekata u zemljama u okruženju – mr Vladimir Kovačević, Austrija, expert