ASWA – Komunalna preduzeća u Srbiji – primer dobre prakse – Veselin Šuković, Zamenik direktora JKP Čistoća i zelenilo, Subotica