ASWA – Primer realizacije IPA projekta u Srbiji – izgradnja regionalne deponije u Subotici – Andrea Kikić, direktor Regionalna deponija doo, Subotica