IV Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Aranđelovac

IV Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Aranđelovac

RAZVOJ SISTEMA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM

Hotel Izvor, Aranđelovac – a-hotel-izvor.com
02. februar 2017. godine

Teme sa konferencije možete preuzeti ovde: