ASWA – Iskustva JKP Čistoća, Novi Sad, u separaciji čvrstog komunalnog otpada – Kosta Mijić, JKP Čistoća, Novi Sad – služba deponije