ASWA – Projektna podrška članicama Asocijacije – Dane Pribić, ASWA