V Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Srebrno jezero

V Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Srebrno jezero

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

Hotel „Danubia Park“- Srebrno jezero –  www.srebrnojezero.com
20 – 22. septembar  2017. godine

Teme sa konferencije možete preuzeti ovde: