VI Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije i I zajednička konferencija Udruženja čistoća Srbije i Crne Gore- Aranđelovac

VI Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije i I zajednička konferencija Udruženja čistoća Srbije i Crne Gore- Aranđelovac

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

Hotel Izvor, Aranđelovac – a-hotel-izvor.com
18 – 20. april 2018. godine

Teme sa konferencije možete preuzeti ovde:

GENERALNI SPONZOR
SREBRNI SPONZOR