ASWA – Da li je moguće uspešno partnerstvo privatnog i javnog sektora u regiji u oblasti otpada – Mr Vladimir Kovačević