VII Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Zlatibor

VII Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Zlatibor

PERSPEKTIVE UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM – Prednosti i mane depozit sistema i njegov uticaj na komunalna preduzeća

Hotel „Tornik“- Zlatibor – www.hoteltornik.rs
03 – 05. april 2019. godine

Teme sa konferencije možete preuzeti ovde:

SREBRNI SPONZOR