ASWA – Depozit sistem – Pregled Evropske prakse – Marija Živanović, ECOGATE doo