VIII Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Beograd

VIII Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Beograd

RAZVOJ SISTEMA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM

Hotel Crowne Plaza, Beograd
31. oktobar 2019. godine

Teme sa konferencije:

 • DEPOZIT SISTEM U SRBIJI – ISPLATIVO REŠENJE ILI PRESKUP EKSPERIMENT?
  Učesnici:
  Mihail Mateski, Greentech doo, Novi Sad
  Davor Vić, Udruženje hrvatskih komunalnih preduzeća, Unikom doo, Osijek
  Sonja Popović, JKP Mediana, Niš
  mr Goran Čabradi, predsednik Upravnog odbora ASWA
 • EU CILJEVI U UPRAVLJANJU OTPADOM – PUSTI SAN ZA SRBIJU?
  Učesnici:
  Kosta Mijić, JKP Čistoća, Novi Sad
  Suzana Obradović, Udruženje reciklera Srbije
  mr Mirjana Zdravković, Algo Tehnology doo, Beograd
  Miloš Katić, Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine – „SEPEN“
 • FINANSIRANJE KOMUNALNIH PREDUZEĆA – DA LI SU CENE JKP POTCENJENE?
  Učesnici:
  Saša Valjarević, Grad Požarevac
  Aleksandar Manojlović, JP Komunalac, Irig
  Tamara Milković, JKP Komunalije, Sremska Mitrovica
  Bratislav Vučković, Grad Niš