PRIJAVITE SE KAO PREDAVAČ NA KONFERENCIJI

U toku je dostava radova za VI konferenciju Nacionalne asocijacije čistoća Srbije

Instrukcije za predavače:

Molimo vas da preliminarnu verziju rada, te predloge za radionice, panele i sesije dostavite do 15. marta 2018. godine.

Od suštinskog je značaja da se predavanje bavi kritičnim pitanjima u industriji čistoće i upravljanja otpadom, novim trendovima, inovativnim metodama i da doprinese unapređenju ove oblasti u Srbiji.

Poželjno je da rad bude u PDF formatu.

U roku od dve nedelje autor će biti obavešten o statusu svog rada.

Ne morate biti član ASWA-e da biste prijavili rad, ali je potrebno dostaviti kratku biografiju i način angažovanja u ovoj industriji.

Radove dostavite na office@aswa.rs ili nam se obratite za više informacija vezanim za učešće.

Ukoliko vaš rad bude prihvaćen:
– Biće potrebno dostaviti Power Point prezentaciju
– Pripremite se da prezentujete svoj rad na konferenciji, ne duže od 15 min
– Nakon predavanja je predviđen prostor za diskusiju i interakciju sa učesnicima
– Na website-u www.aswa.rs biće postavljena vaša prezentacija

POGLEDAJTE KAO JE BILO NA PRETHODNIM KONFERENCIJAMA