ASWA predvodi industriju upravljanja otpadom i ni jedna druga organizacija ili događaj, kao što je konferencija koju Asocijacija organizuje, ne pruža takvu priliku za promovisanje proizvoda i usluga koje su vezane za reciklažu i otpad. Učešće na ovakvom događaju omogućava sponzorima pristup ciljnoj grupi, lična poznanstva, komunikaciju i razmenu ideja, pogleda, iskustava, organizaciju događaja unutar događaja.

ZAŠTO SPONZORISATI KONFERENCIJU NACIONALNE ASOCIJACIJE ČISTOĆA SRBIJE?

1. Konferencija pruža priliku da se profesionalna javnost animira kroz promociju događaja kroz sledeće kanale distribucije:
– zvaničan internet portal www.aswa.rs
– štampani materijali konferencije
– elektronski i štampani mediji

2. Naš cilj je da napravimo platformu i portfolio partnera koji će u međusobnoj saradnji promovisati upravljanje otpadom i usluge u ovom domenu. Biti deo tima koji će realizovati ovaj zadatak u potpunosti će dati reference portfoliu i profilu Vaše kompanije.

3. Kao sponzori Konferencije imaćete priliku da se upoznate i umrežite sa predavačima, gostima i predstavnicima opština koji će biti učesnici. Očekuje se učešće preko 50 nacionalnih javnih komunalnih i privatnih preduzeća koje se bave uslugama u ovoj industriji.

Sponzorski paketi

Nudimo vam nekoliko sponzorskih paketa koji vam omogućavaju da postanete deo konferencije Nacionalne asocijacije čistoća i dobijete zvanje sponzora, shodno vašem budžetu, ciljevima i očekivanjima.

Svaki paket je prilagođen nivou koji će vašoj kompaniji doneti direktnu korist pre, za vreme i nakon konferencije.

Mogućnosti za saradnju su različite

Svakako ćemo saslušati vaše želje i pripremiti vam ponudu po meri. Za sve informacije u vezi sa sponzorstvom i prodajom sponzorskih paketa kontaktirajte nas na sponzorstva@aswa.rs.

GENERALNI SPONZOR

 • Za vreme svečane ceremonije otvaranja pominjanje imena i kompanije generalnog sponzora
 • Prilika da se napravi promocija proizvoda i usluga generalnog sponzora za vreme radnog dela u četvrtak 19. aprila u trajanju od 5 do 10 min.
 • Promotivni materijal institucije stavljen u svaku konferencijsku tašnu učesnika
 • Izložbeni prostor namenjen za promotivni nastup
 • Organizacija business to business sastanaka i prezentacija sa klijentima koji predstavljaju tražnju
 • Logo institucije i natpis Generalni sponzor na konferencijskoj tašni
 • Posebno isticanje generalnog sponzora u oficijalnom programu
 • Postavljen baner i link na sajtu www.aswa.rs
 • Uključena kotizacija za četiri osobe
 • Realizacija posebnih zahteva generalnog sponzora u skladu sa mogućnostima

 

Cena: 320.000 DINARA

ZLATNI SPONZOR

 • Prioritet u odabiru prostora u odnosu na srebrnog sponzora namenjenog za promotivni nastup
 • Izložbeni prostor namenjen za promotivni nastup
 • Logo kompanije u oficijalnom programu
 • Postavljen baner i link na sajtu www.aswa.rs
 • Promotivni materijal kompanije stavljen u svaku konferencijsku tašnu učesnika
 • Prilika da se napravi promocija proizvoda i usluga zlatnog sponzora za vreme radnog dela u četvrtak 19. aprila u trajanju od 5 do 10 min.
 • Uključena kotizacija za tri osobe

 

Cena:  90.000 DINARA

SREBRNI SPONZOR

 • Izložbeni prostor namenjen za promotivni nastup
 • Logo kompanije u oficijalnom programu
 • Postavljen baner i link na sajtu www.aswa.rs
 • Promotivni materijal kompanije stavljen u svaku konferencijsku tašnu učesnika

 

Cena: 60.000 DINARA

BRONZANI SPONZOR

 • Postavljen baner i link na sajtu www.aswa.rs
 • Promotivni materijal kompanije stavljen u svaku konferencijsku tašnu učesnika

 

Cena: 20.000 DINARA

Uz neki od izabranih sponzorskih paketa možete priključiti i sledeće:

SPONZOR PIĆA DOBRODOŠLICE

Cena: 15.000 DINARA

SPONZOR MUZIČKOG PROGRAMA

Cena: 80.000 DINARA