Ciljevi Asocijacije su:

– Zastupanje i ostvarivanje interesa članova Asocijacije: pred državnom administracijom, privrednim komorama, javnim ustanovama i preduzećima, domaćim i stranim donatorima, medijima i širom javnosti, a u cilju unapređenja tretmana otpada u Republici Srbiji;

– Unapređenje stanja u životnoj sredini, smanjenje degradacije tla i zagađenja vode i vazduha kao posledice deponovanja otpada u prirodi a povećanje recikliranog otpada u fabrikama za reciklažu u Republici Srbiji;

– Unapređenje sistema upravljanja otpadom i komunalnim otpadom kao i pravne regulative kojom je ta oblast definisana, poboljšanje inspekcijskog nadzora i kontrole zagađivača i svih učesnika u logističkom lancu tretmana otpada;

– Podrška u razvoju novih tehnologija i primeni dobre prakse iz razvijenih zemalja u tretmanu otpada, unapređenje regionalne saradnje u oblasti upravljanja otpadom;

– Jačanje kapaciteta preduzeća članica Asocijacije: sprovođenje aktivnosti u cilju veće vidljivosti članica u javnosti, njihove bolje informisanosti o pitanjima bitnim za poslovanje, unapređenje postojeće saradnje i realizacija zajedničkih projekata, organizovanje programa obuke u cilju unapređenja znanja i veština zaposlenih;

– Promocija reciklaže i odvojenog sakupljanja otpada, edukacija građana a posebno dece i mladih o značaju reciklaže i energetske efikasnosti u očuvanju i zaštiti životne sredine;

– Razmena iskustava u oblasti upravljanja otpadom i usvajanje normativnih akata koji će omogućiti veću efikasnost u poslovanju kompanija.

REČ PREDSEDNIKA

TIMOVI

STATUT

PROJEKTI