Ambalažni otpad od poljoprivredne proizvodnje – Rešenja za zbrinjavanje