Nacionalna Asocijacija Čistoća Srbije održala je Panel pod nazivom „ZELENI GRADOVI- ISKUSTVA VELIKIH GRADOVA U UPRAVLJANJU OTPADOM“ dana 02.11.2023. u okviru 12. Međunarodnih dana energetike i investicija, u Novom Sadu u prostorijama Novosadskog sajma.

Govornici na panelu su bili Davor Vić, direktor podružnice čistoća zagrebačkog Holdinga  Zagreb, Irena Stamenković, operativni direktor, JKP ’’Mediana’’ Niš, Tamara Duvnjak Milković, vođa projekta JKP Komunalije Sremska Mitrovica,  Nikola  Jovičić, zamenik direktora JKP Čistoća i zelenilo Subotica i Jovanka Dakić izvršni direktor JKP „Higijena“ Pančevo.

Na Panelu su govornici podelili svoja iskustva u upravljanju otpadom, te su iskazali uslove koji su potrebni da se upravljanje otpadom u Srbiji podigne na značajno viši nivo uz dostizanje svih relevantnih standarda.

„Sistem upravljanja otpada u Zagrebu je zasnovan na podsticanju građana da odvajaju otpad u četiri osnovne kategorije, kako bi se smanjila količina mešanog komunalnog otpada, te je potrebno  omogućiti građanima edukaciju i infrastrukturu, kao i  pristupačnu cenu, za mesečne usluge. Prvi rezulatati su se pokazali veoma dobrim, jer je smanjena količina mešanog komunalnog otpada za jednu četvrtinu.“ naveo je Vić.

„U svim podzemnim kontejnerima imamo ugrađene senzore popunjenosti, što dovodi do smanjenog broja izvršioca, kao i smanjenja nagomilavanja otpada u kontejnerima .“ rekla je Stamenkovićeva.

„U Pančevu se uvodi  linija za primarno separatisanje ambalažnog otpada. Na putu smo da obezbedimo građanima sve uslove za separaciju otpada, kao i da seoske divlje deponije zatvorimo, kako bi sav otpad koji se deponuje, završio na sanitarnoj deponiji.“ istakla je Dakićeva.

„Od početka 2023. sva domaćinstva na teritoriji grada Subotice su dobila zelenu kantu, a od aprila meseca,  započet je pilot projekat- građanima mesne zajednice Palić je podeljena plava kanta za prikupljanje reciklabilnog otpada. Odvoženje reciklabilnog otpada iz plavih kanti se vrši bez uvećanja postojeće naknade za pruženu komunalnu uslugu, dva puta mesečno. Planiramo da u narednom periodu uvedemo pilot projekat i u ostale mesne zajednice grada Subotice.“, istakao je Jovičić.

„U Sremskoj Mitrovici uveden je sistem odvoza kabastog otpada, potpuno besplatno. Suočavamo se sa problemom odlaganja animalnog otpada, planira se da se uvede kompostiranje animalnog otpada, ali su neophodni evropski fondovi za date projekte.“ navela je Duvnjak Milković.

Predsednik Nacionalne Asocijacije Čistoća Srbije i moderator panela, Goran Čabradi istakao je da je Asocijacija napravila dogovor sa Novosadskim sajmom da se u narednih 5 godina  Konferencije održavaju u Novom Sadu. Takođe, u toku sledeće godine, plan je da se organizuje sajam komunalne opreme ASWA EXPO, koji će omogućiti menadžerima komunalnog sektora da na jednom mestu imaju i uvid u najnovije i najbolje proizvode koji se nude na tržistu u oblasti upravljanja otpadom i zelenim tehnologijama.

Ovaj panel je održan uz podršku Grada Novog Sada- Gradske uprave za privredu.

ASWA