ASWA | Održana IV Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije 4