Od 18. do 20. aprila 2018. godine. održana je u Aranđelovcu, u hotelu Izvor, VI konferencija Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije, i ujedno prva zajednička konferencija udruženja čistoća Srbije i Crne Gore.  

Tema „Razvoj sistema upravljanja komunalnim otpadom – Imaju li privatna partnerstva u otpadu perspektivu u regiji?“ okupila je brojne eminentne stručnjake iz ove oblasti, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, kao i preko 80 predstavnika javnih i privatnih kompanija koja se bave delatnošću čistoće.

Konferenciju je otvorio Filip Abramović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine Republike Srbije. Filip Abramović istakao je neophodnost značajnog unapređivanja rada kompanija koje se bave upravljanjem otpadom, i na putu ostvarivanja tog cilja Nacionalna asocijacija Čistoća Srbije – ASWA imaće punu podršku ministarstva zaštite životne sredine.

„U procesu unapređenja rada u ovoj oblasti neophodno je da svi zajedno utičemo na svest naših građana o značaju zdrave životne sredine“, istakao je Abramović.

Skup je ispred Nacionalne asocijacije čistoća Srbije pozdravio mr Goran Čabradi, predsednik Upravnog odbora, ističući pri tom izrazito zadovoljstvo činjenicom da ASWA kao nacionalna asocijacija u sve većoj meri predstavlja značajnu polugu razvoju komunalne delatnosti u Srbiji.

Borivoje Bonić, predsednik Udruženja komunalnih preduzeća Crne Gore predstavio je učesnicima konferencije iskustva Crne Gore.

Tema koja je zaokupila posebnu pažnju učesnika bila je razvoj javnog i privatnog partnerstva u oblasti upravljanja otpadom, uz posebno isticanje dosadašnjih iskustava iz inostranstva, kao i pozitivnih strana PPP modela, ali i rizika koji postoje u procesu realizacije takvih projekata.

Projekat pod nazivom „Automobil parkiraj, okolinu sačuvaj.“ koji zajednički realizuju ASWA i Udruženje parkirališta Srbije naišao je na odobravanje svih učesnika konferencije i želju za uključivanjem još većeg broja aktera projekta.

Nakon predavanja potpisan je Protokol o saradnji Nacionalnih asocijacija Srbije, Crne Gore i Hrvatske koji će u narednom periodu doneti nove zajedničke projekte na unapređenju razvoja oblasti upravljanja otpadom.