Pred Srbijom su izuzetno veliki izazovi u dostizanju standarda razvijenih zemalja i Srbiji nedostaje sistemski pristup rešavanju pitanja zaštite životne sredine, zaključci su sa panela „Kako do čistije Srbije„.

„Država Srbija, i pored našeg pritiska i pritiska brojnih građana, ne prepoznaje dovoljno važnost životne sredine. Životna sredina nije samo fraza. Ona se tiče svih nas i kao rezultat našeg dosadašnjeg odnosa prema njoj imamo zagađen vazduh koji udišemo, deo Srbije nema pitku vodu, a hrana koju unosimo je upitnog kvaliteta. To su sve pitanja od sustinske važnosti za nas u Zelenoj stranci“, istakao je predsednik Upravnog odbora ASWA, mr Goran Čabradi, koji je i bio moderator na ovom panelu.

On dodaje da formiranje posebnog Ministarstva zaštite životne sredine očigledno nije dovoljno.

„Ministarstvo mora da bude aktivnije na postavljanju strategija koje će Srbiju definisati kao zdravo društvo i mora da podstiče razvoj čistih zelenih tehnologija. Svi zajedno moramo da vršimo konstantan pritisak i na Vladu i na Ministarstvo. Ja kod njih i dalje ne vidim strategiju u oblasti klimatskih promena ili npr. u oblasti upravljanja otpadom“, naveo je Čabradi.

On je istakao i da svest lokalnih aktivista raste, ali da to takođe nije dovoljno. Država je, kako kaže, ta koja mora da postavi strategije koje su realne i primenljive.

„Spasti jednu reku jeste važno, ali postaviti sistem kojim se sprečava uništavanje hiljada reka u Srbiji je mnogo važnije.“, istakao je Čabradi.

Govornici na panelu su bili i Gordana Perović, ekspert i bivša direktorka Agencije za reciklažu, Mihail Mateski, direktor kompanije „Greentech“ d.o.o., Sonja Popović, direktorka sektora zaštite životne sredine JKP „Mediana“, Niš, kao i Suzana Obradović, generalna sekretarka Udruženja reciklera Srbije.