Na konferenciji održanoj u organizaciji Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije (ASWA), dana 21. 09. 2017. godine na Srebrnom jezeru, nakon kratkog predstavljanja Udruženja komunalnih preduzeća Crne Gore, potpisan je i Protokol o saradnji Nacionalnih asocijacija Srbije i Crne Gore.

 ASWA je udruženje čiji je osnovni cilj da obezbedi ujednačenost usluge, znanja o savremenim tehnologijama u preradi i upravljanju otpadom svim svojim članicama, uz dostizanje značajno višeg nivoa procesa upravljanja otpadom u Srbiji.

UKP CG predstavlja neprofitno udruženje, koje zastupa interese članova udruženja, iskazane kroz zajedničke nastupe prema organima državne uprave, privrednim subjektima i udruženjima privrede, nevladinim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, međunarodnim asocijacijama komunalne privrede, medijima i javnosti, u cilju prezentacije rada i problematike unapređenja komunalnih delatnosti.

Potpisivanjem ovog Protokola započinjemo saradnju koja će podrazumevati definisanje i realizaciju zajedničkih ciljeva kroz razmenu iskustava i zajedničko delovanje u cilju unapređenja komunalne oblasti.