Potpisan Protokol o saradnji Nacionalne asocijacije čistoća Srbije (ASWA) i Udruženja parkirališta Srbije (UPS) 01

Potpisan Protokol o saradnji Nacionalne asocijacije čistoća Srbije (ASWA) i Udruženja parkirališta Srbije (UPS) 01