ASWA | Potpisan Sporazum o saradnji Nacionalnih asocijacija Srbije i Italije