Početna

POZIVAMO VAS NA
XI REGIONALNU ASWA KONFERENCIJU O OTPADU

03. oktobar 2024.

I

ASWAExpo-međunarodni sajam komunalne opreme

02.- 06. oktobar 2024.

NAJNOVIJE VESTI

OSNIVAČI ASWA ASOCIJACIJE

KONFERENCIJA

ASWA je organizator i domaćin konferencije Nacionalne asocijacije čistoća Srbije koja okuplja brojne stručnjake iz oblasti upravljanja otpadom iz zemlje i inostranstva.

Pored aktuelnih tema i kvalitetnih predavanja, panelske diskusije predstavljaju priliku za direktni kontakt učesnika sa predstavnicima resornog Ministarstva, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.

Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse, učesnicima konferencije obezbeđuje kvalitetnu razmenu iskustava, priliku za nova poslovna umrežavanja i razvijanje sopstvenog poslovanja.

Informacije o narednoj konferenciji ćete pronaći na stranici Poziv na konferenciju.

Izveštaj sa VII ASWA konferencije


Izveštaj sa VI ASWA konferencije


Izveštaj sa V ASWA konferencije


Izveštaj sa IV ASWA konferencije