Na IV konferenciji Nacionalne asocijacije čistoća Srbije potpisan je Protokol o saradnji dva udruženja posvećenja očuvanju životne sredine. Protokol su potpisali...
Continue Reading →