III Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Palić

III Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije – Palić

RACIONALNO UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U SRBIJI

Palić, Subotica – www.elittepalic.rs
10-12. oktobar 2016. godine

Teme sa konferencije možete preuzeti ovde: