IV konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije uspešno je održana u Aranđelovcu, od 2. do 3. februara 2017. godine. Tema „Razvoj sistema upravljanja komunalnim otpadom u Srbiji“ okupila je preko 50 predstavnika javnih preduzeća koja se bave delatnošću čistoće, opština i resornog Ministarstva.

Događaj je otvorio mr Goran Čabradi, predsednik Nacionalne asocijacije čistoća Srbije pri čemu je istakao značaj okupljanja stručnjaka za unapređenje i doprinos upravljanju otpadom u Srbiji, navodeći da je to ekološko ali i ekonomsko pitanje u kome leži veliki potencijal. Skup je pozdravio i Bojan Radović, predsednik opštine Aranđelovac.

Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivredne i zaštite životne sredine, navela je da reforma komunalnih usluga zahteva potpuno nov okvir, kontrolni režim i institucije koje će taj režim sprovoditi, dodajući da bi te reforme trebalo sprovesti što pre, kroz izmene zakonskog i strateškog okvira Republike Srbije. Državni sekretar je ukazala i da investicije u infrastrukturu za komunalni otpad moraju biti koordinisane, kako bi Srbija ispunila sve ciljeve Direktiva EU.

Radmila Šerović, načelnik Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva poljoprivrede održala je predavanje na temu „Stanje i mogućnosti razvoja upravljanja komunalnim otpadom u periodu od 2017 – 2027. godine„, nakon čega je sledila diskusija o pravnom okviru i mogućnostima finansiranja iz lokalnih i međunarodnih fondova. Nešto više o projektnoj podršci članicama asocijacije govorio je Dane Pribić, konsultant za projekte u ASWA-i.

Usledila su predavanja Koste Mijića o iskustvima u separaciji čvrstog komunalnog otpada u JKP „Čistoća“ Novi Sad i Saše Mihajlovića iz Privredne komore zelene Srbije o projektu primarne separacije u Beogradu.

Veoma inspirativno predavanje o edukaciji zaposlenih u javnom sektoru, kao bitnom segmentu unapređenja poslovanja, održala je prof. dr Tamara Galonja Coghill, sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu.

Nakon govora o političkim, društvenim i ekonomskim aspektima integrisanog upravljanja otpadom u Italiji, koji je održao dr Roberto Mastracci, potpisan je i Sporazum o saradnji Nacionalnih asocijacija Srbije i Italije.

Prezentacije sa konferencije možete pogledati na linku http://www.aswa.rs/konferencija/iv-konferencija-nacionalne-asocijacije-cistoca-srbije-arandjelovac/