U JKP „Mediana“ Niš, u četvrtak, 19. novembra 2015. godine održana je osnivačka skupština Nacionalne asocijacije čistoća Srbije. Cilj osnivanja ove Asocijacije je ostvarivanje ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, sa akcentom na oblast upravljanja otpadom.

Predstavnici komunalnih preduzeća koja se bave održavanjem čistoće u Srbiji zajedno sa predstavnici ma naučnih institucija osnovali su Nacionalnu asocijaciju čistoća Srbije.

Prema rečima predsednika Upravnog odbora Gorana Čabradija, cilj rada ove Asocijacije je da podigne nivo znanja iz oblasti upravljanja otpadom , kako prema Vladi Republike Srbije, tako i prema lokalnim saamoupravama.

Predsednik Skupštine ove asocijacije, Bratislav Vučković, rekao je da gransko povezivanje u ovoj specifičnoj materiji kao što je čistoća, zahteva i ulogu onih ljudi koji se stručno bave ovim poslom. Ne krije zadovoljstvo što je Niš domaćin ovog skupa kome prisutvuju predstavnici komunalnihpreduzeća iz Subotice, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Novog Pazara i Vranja kao i predstavnici naučnih institucija.

„Ovo je spoj nauke i prakse koji će doprineti realizaciji projektnih aktivnosti. „Mediana“ je preko projekta međugranične saradnje omogućila našim sugrađanima da dobiju besplatne kante za selektovanje otpada, a udruženi i jači možemo lakše doći do evropskih sredstava koja su namenjena komunalijama, kojih ima još dosta ali za sada nismo pokazali da znamo da ih koristimo. Ova asocijalica bi trebalo da doprinese realiacuji ovog cilja.“

 

Izvor: www.jkpmediana.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=403:osnovana-nacionalna-asocijacija-cistoca-srbije&catid=97:arhiva-vesti&Itemid=777