U Niškoj Banji održana je druga konferencija Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije. Osnovna ideja ove asocijacije je da se tehnologija prerade otpada podigne na viši nivo.

Srbija treba da ima 26 reciklažnih centara, a put do njih je skup i vodi preko evropskih fondova. Nacionalna asocijacija Čistoća Srbije, čija je druga konferencija održana u Niškoj Banji, udružuje komunalni sektor i pomaže da, organizovani, brže razviju reciklažni sisstem.

Medianino zaštitno lice ponovo je popularni Bora Čorba. Promovisan je i novi spot koji promoviše značaj reciklaže, kako za životnu sredinu, tako i za zaradu.

Strani investitori zainteresovani su da ulažu u reciklažna postrojenja, ali isključivo kroz regionalne centre. Kako je najavljeno, plan je da se do 2020. Godine u Srbiji izgradi još osam centara.

 

Izvor: tvzonaplus.rs/bora-corba-promovise-reciklazu