Danas je u Aranđelovcu održana 4. Konferencija Nacionalne asocijacije čistoća Srbije, sa ciljem da obezbedi ujednačenost usluga, znanja o savremenim tehnologijama u preradi i upravljanju otpadom svim svojim članicama.

Ideja je da se uključe sva komunalna preduzeća na teritoriji Srbije.

 

Izvor: www.rtvsumadija.com/arandelovac-domacin-konferencije-posvecene-upravljanju-komunalnim-otpadom